In schrijven via het inschrijfformulier
Je kan het abonnement maandelijks opzeggen…
Wanneer bij ziekte is het mogelijk het abonnement tijdelijk stop te zetten…